NOCICEPTION - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

НоцицепцияИзбор На Редактора
Втвърдяване на мускулите
Втвърдяване на мускулите
Ноцицепцията е сложно взаимодействие на нервни стимули, които водят до болка поради механични, химични или термични стимули при чувствителни към болка видове тъкани при хората. Преките стимули, причиняващи болка са