ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

опозицияИзбор На Редактора
задържане
задържане
Противопоставянето е движение на палеца към другите пръсти на ръката. Движението е важна част от всички хващащи движения и е не само хора, но и животни като примати и птици