БРЪЧКАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

набраздяванеИзбор На Редактора
язви
язви
Разцепването на зиготата е клетъчно деление в ранна ембриогенеза. Следва оплождането и е част от предембионното развитие. Грешките в разделянето на разцепването са свързани с генни мутации като тризомии или родителски дизомии