ЖЕСТОВЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

жестИзбор На Редактора
Заседнал начин на живот
Заседнал начин на живот
Жестовете са невербална комуникация чрез движения на ръцете, ръцете и главата. Често придружава вербалната комуникация и подкрепя свойствата на езика.