ЦЕЛУВКИ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

целувкаИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
Една целувка трезво описва орален, т.е. орален, контакт с предмет или живо същество. В повечето култури целувките са социално признат израз на обич, любов и приятелство. Целуването насочва