ДЕОКСИГЕНАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

ДеоксигениранеИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Деоксигенацията е дисоциацията на кислородните молекули от молекулите на хемоглобина в човешката кръв. Подаването на кислород в организма се основава на цикъл на оксигенация и дезоксигенация. С явления като вдишване на дим