ХИДРОЛИЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

хидролизаИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Хидролизата е разделянето на химично съединение на по-малки молекули с абсорбцията на вода.Хидролизата играе важна роля както в неорганичната област, така и в биологията. В живите организми се извършва хидролитичното