ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

интерпретацияИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Тълкуването като част от възприятието е познавателно постижение. Тълкуването е тясно свързано с другите познавателни способности за наблюдение и преценка. Хората наблюдават ситуация, интерпретират фактите