ОБХОЖДАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

ПълзенеИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Пълзенето означава движението на бебето по ръцете и коленете му, като детето повдига тялото си от пода. Пълзенето е крайъгълен камък в развитието на детето и предвестник на ходенето в изправено положение.