СИНДРОМ НА ЛЕШ-НИХАН - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Синдром на Леш-НиханИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Синдромът на Леш-Нихан е рядко наследствено заболяване, причинено от дефектен ген на Х хромозомата. Симптомите се проявяват в различни форми и засягат както тялото, така и психиката. Леш-Нихан