ПРЕИМПЛАНТАЦИОННА ДИАГНОСТИКА - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Преимплантационна диагностикаИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Лекарите наричат ​​молекулярно-генетичните изследвания като пред-имплантационна диагностика. Изследват се наследствени заболявания или аномалии в хромозомите на ембрионите, които възникват по време на изкуствено осеменяване.