ПРОТЕЙ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

ПротейИзбор На Редактора
Главна артерия
Главна артерия
Протей е името за вид бактерии. Микроорганизмите се срещат в червата на хората и животните и могат да причинят заболявания.