ПРОТЕЙ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

ПротейИзбор На Редактора
Корпусите на Майснер
Корпусите на Майснер
Протей е името за вид бактерии. Микроорганизмите се срещат в червата на хората и животните и могат да причинят заболявания.