ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОЧИВКА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Потенциал за почивкаИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Потенциалът за покой е разликата в напрежението от -70 mV, която съществува в невъзбудено състояние между вътрешността и околната среда на невроните. Потенциалът е важен за формирането на потенциали за действие. Отравянето с цианид предотвратява възстановяването