ФАЗА НА ПОЗИЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Фаза на позициятаИзбор На Редактора
пиперин
пиперин
Като част от цикъла на походката, изправената фаза на краката е важен компонент на локомоцията. Нарушенията могат значително да намалят качеството на живот.