ТРАНСКРИПЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

транскрипцияИзбор На Редактора
Препуциум на пениса
Препуциум на пениса
В биологията процесът на транскрипция включва процеса на репликация на част от веригата на ДНК в месинджърната РНК верига (тРНК). След това иРНК съдържа последователността на нуклеиновата основа, която е допълваща частта на ДНК. Тогавашното