TRICHOPHYTON TONSURANS - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Trichophyton tonsuransИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Trichophyton tonsurans е дерматофит. Гъбичката засяга главно кожата и нейните придатъци, тоест косата и ноктите. Той е един от най-важните патогени, причиняващи дерматофитоза или тинея.