INFERIOR VENA CAVA - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Долна кава на венатаИзбор На Редактора
Диабетна нефропатия
Диабетна нефропатия
Долната кава на вената също се нарича долна кава на вена. Тя се влива в дясното предсърдие на сърцето заедно с превъзходната кава на вената, горната кава на вената. Долната кава на вената транспортира кръвта, бедна на кислород, от периферията на тялото до