ВОДОРОДНО СВЪРЗВАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Водородна връзкаИзбор На Редактора
Spina bifida (отворен гръб)
Spina bifida (отворен гръб)
Водородната връзка е взаимодействие между молекулите, което е подобно на взаимодействията на Ван дер Ваалс и се случва в човешкото тяло. Връзката играе главно в контекста на пептидни връзки и вериги от аминокиселини