КАШЛИЧЕН РЕФЛЕКС - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Кашличен рефлексИзбор На Редактора
Фаза на експулсиране
Фаза на експулсиране
Кашличният рефлекс е процес, който протича в човешкото тяло и не може да бъде потиснат по желание. Използва се например, когато в бронхите са били отложени вредни елементи. С това тръгване