ДОБРОВОЛНИ ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Доброволни двигателни уменияИзбор На Редактора
Зика вирус
Зика вирус
Двигателният акт е резултат от взаимодействие между когнитивните, двигателните и сетивни процеси. Произволните действия от своя страна възникват схематично от завършена последователност на двигателя. Ако човек z. крака