WUCHERERIA BANCROFTI - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Wuchereria bancroftiИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Wuchereria bancrofti е името на вид кръгъл червей. Това е паразит, който атакува човешките лимфни съдове.