WUCHERERIA BANCROFTI - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Wuchereria bancroftiИзбор На Редактора
Корпусите на Майснер
Корпусите на Майснер
Wuchereria bancrofti е името на вид кръгъл червей. Това е паразит, който атакува човешките лимфни съдове.