ЕНТУСИАЗЪМ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

ентусиазъмИзбор На Редактора
Фаза на експулсиране
Фаза на експулсиране
Ентусиазмът е черта, която се разглежда като желана в съвременния свят. Ентусиазираните хора имат над средния интерес към нещата, които правят и са много ентусиазирани от тях