МАСЛЕНА КИСЕЛИНА - ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Маслена киселинаИзбор На Редактора
Туларемия (заешка чума)
Туларемия (заешка чума)
Той има проникваща миризма на повръщане, а престъпните фигури използват вонята и каустичния си ефект за атака. Маслената киселина има важна функция в храносмилателната ни система, а също и за медицината и химията