МЕМБРАНЕН ПОТЕНЦИАЛ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Мембранен потенциалИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Целият живот идва от морето. Следователно в тялото има условия, които се основават на тези първоначални условия на живот. Това означава, че жизненоважни градивни елементи в организма са соли. Те дават възможност за всички физиологични процеси и са част от него