ЕНДОСИМБИОТИЧНА ТЕОРИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Ендосимбиотична теорияИзбор На Редактора
Втвърдяване на мускулите
Втвърдяване на мускулите
Еволюционната биологична хипотеза е известна като ендосимбионната теория, която привързва развитието на висшия живот към ендосимбиозата на прокариотите. Идеята е обсъдена за първи път в края на 19 век от ботаника Шимпър