СПОМАГАТЕЛНО ДИШАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Спомагателно дишанеИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Спомагателното дишане (на латински auxiliare = да помага) се характеризира с това, че помощните дихателни мускули са включени, за да адаптират дихателните движения към изискванията и да подобрят функцията на белите дробове.