ИНФРАДИЕН РИТЪМ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Инфрадиен ритъмИзбор На Редактора
Заседнал начин на живот
Заседнал начин на живот
Инфриданният ритъм включва основни биологични цикли, които продължават повече от 24 часа. Следователно тяхната честота е под тази на един ден. Терминът произлиза от латинските думи infra (under) и this (ден). Към тези хронобиологични