ЛАКРИМАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

СълзенеИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Потокът от сълзи в човек е естествен и важен процес. Здравословното функциониране на образуването на сълзи е от съществено значение не само за физическото, но и за психичното здраве.