LATERAL MALLEOLUS - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Страничен малеолИзбор На Редактора
Aminophenazone
Aminophenazone
Латералният malleolus е удебеленият край на фибулата, който участва в глезенната става. Този така наречен външен глезен създава условия за огъване и разширение на стъпалото в гръбна и плантарна посока. Фрактури на глезенната става