АКСЕСОАР НЕРВ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Спомагателен нервИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
Аксесоарният нерв е двигателен нерв, известен като единадесетия черепен нерв. Той има два различни клона и двигателно инервира мускулите на стерноклеидомастоида и трапеца. Увреждането на нерва може да доведе до а