РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

реминерализацияИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Реминерализацията е повторно съхраняване на минерали в твърди тъкани, като зъби или кости. Свръхкисляването води до деминерализиране на твърдата тъкан и по този начин да стане чуплива. В устата слюнката е отговорна за реминерализацията