ОПТИЧЕН НЕРВ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Оптичен нервИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Оптичният нерв е отговорен за това, че прави възможно хората да разпознават средата си. Това го прави една от най-важните части на очите. Различните заболявания могат да ограничат функцията на зрителния нерв.