СЕТИВА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

SensesИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Околностите и околната среда се възприемат от хората чрез сетивата им. Класическите пет сетива са обонянието и допира, както и вкусът, слуха и зрението. Те служат на тялото за защита и ориентация.