АНАЛНА ФАЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Анална фазаИзбор На Редактора
пиперин
пиперин
В психоанализата на Зигмунд Фройд аналната фаза описва раздел от ранното детско развитие. Аналната фаза следва оралната фаза и започва на двегодишна възраст. Екскреторните функции на