АЛОСТЕРИЧНО ИНХИБИРАНЕ (НЕКОНКУРЕНТНО ИНХИБИРАНЕ) - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Алостерично инхибиране (неконкурентно инхибиране)Избор На Редактора
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
При алостерично или неконкурентно инхибиране, инхибиторите се свързват с алостеричния център на ензим и по този начин намаляват неговата активност. Връзката води до промяна в конформацията, която засяга функцията