ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Превъзходна мезентериална артерияИзбор На Редактора
Фаза на експулсиране
Фаза на експулсиране
Горната чревна артерия се нарича висша мезентериална артерия. Той доставя кръв в няколко важни области на тялото.