БИОНАЛИЧНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

БионаличносттаИзбор На Редактора
Туларемия (заешка чума)
Туларемия (заешка чума)
Бионаличността е измерим параметър, който се отнася до активната съставка в лекарствата. Стойността съответства на процента на активна съставка, която достига системното разпределение в организма в непроменена форма. Това съответства на