БИОНАЛИЧНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

БионаличносттаИзбор На Редактора
Транспортиране на кислород
Транспортиране на кислород
Бионаличността е измерим параметър, който се отнася до активната съставка в лекарствата. Стойността съответства на процента на активна съставка, която достига системното разпределение в организма в непроменена форма. Това съответства на