РАЗПОЗНАВАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

ОткриванеИзбор На Редактора
Зашеметен растеж при децата
Зашеметен растеж при децата
Първият процес на възприятие е усещането върху сетивните клетки на възприемащите структури. За да се идентифицира възприятието, в мозъка се прави сравнение между възприетите в момента стимули и стимули от възприятието памет