ТРАНСДИФЕРЕНЦИАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

трансдиференциацияИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Метаморфозата се извършва по време на трансдиференциация. Диференцираните клетки на даден котиледон се трансформират в клетките на друг котиледон чрез процеси като хистоново деацетилиране и метилиране. недостатъци