РАДИАЛНО ОТВЛИЧАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Радиално отвличанеИзбор На Редактора
Мост (понс)
Мост (понс)
Радиалната абдукция е флексия на ръката или пръста в посока на спицата, изпълнена от пет мускула на ръката в проксималната китка. Обхватът за движение към страната на палеца е до 20 градуса. За мускулни заболявания може