ОТРАВЯНЕ (ТОКСИЧНОСТ) - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

отравянеИзбор На Редактора
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
В случай на отравяне, токсичните вещества се произвеждат в организма по време на метаболизма. Тя може да възникне, когато в организма се разграждат чужди вещества (ксенобиотици). При използване на пролекарства се появява лека и умишлена форма на отравяне