ТРИПАНОЗОМИ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

трипанозомиИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Трипанозомите са едноклетъчни еукариотни паразити, които са снабдени с жълтеник и също се броят сред най-простите. Глобално срещащите се трипанозоми имат стройни клетъчни тела и се класифицират по изходната точка на техните жлези