ATP СИНТАЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

ATP синтазаИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
АТФ синтазата катализира синтеза на АТФ. Това е комплекс от хидрофобни и хидрофилни компоненти.