МЕТАБОЛИЗЪМ НА МАЗНИНИТЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Мастният метаболизъмИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Мастният метаболизъм, наричан още липиден метаболизъм, трябва да се разбира като означаващ всички метаболитни процеси, които включват усвояване и използване на различни липиди. Това включва храносмилането на мазнини и подобни на мазнини вещества, а също и тяхното превръщане