МЕТАБОЛИЗЪМ НА МАЗНИНИТЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Мастният метаболизъмИзбор На Редактора
Системен лупус еритематозус (SLE)
Системен лупус еритематозус (SLE)
Мастният метаболизъм, наричан още липиден метаболизъм, трябва да се разбира като означаващ всички метаболитни процеси, които включват усвояване и използване на различни липиди. Това включва храносмилането на мазнини и подобни на мазнини вещества, а също и тяхното превръщане