ХЕТЕРОСЕКСУАЛНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

хетеросексуалностИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
В началото на 18 век терминът хетеросексуалност е въведен от Карл Мария Кербени. Той е съставен от гръцки „хетерос“ и латински „sexus“ и по този начин обяснява словообразуването от частите „другото, неравномерното