СОЦИАЛИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

социализацияИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Социализацията е непрекъснатото адаптиране към моделите на усещане и мислене в рамките на социалните общности. Според теорията на социализацията хората успяват да оцелеят само чрез социализация. Следователно проблемите на социализацията могат да бъдат психологически и психосоматични