ПОДСЪЗНАНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

подсъзнаниеИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Всички впечатления, идеи, желания, действия и спомени, които в момента не са активни, се съхраняват в нашето подсъзнание. Подсъзнанието е различно от несъзнателното. Това са процеси в тялото, за които не мислим