СКОРОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

скоростИзбор На Редактора
Borrelia
Borrelia
Скоростта е една от основните характеристики на двигателя. В определени спортни дисциплини той е определящият компонент.