КОНТРОЛЕН ПУНКТ ЗА КЛЕТЪЧЕН ЦИКЪЛ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Контролен пункт за клетъчен цикълИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Целият клетъчен цикъл се контролира от система за контрол. В контролната точка на клетъчния цикъл се регулират критичните процеси и фазовите преходи, които се осъществяват в рамките на клетъчния цикъл.