ЦЕНТРАЛНА РЕГУЛАЦИЯ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Централна регулация на кръвообращениетоИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Медулата и продълговатите мозъци са кръвоносните центрове на мозъка и постоянно получават информация за кръвното налягане и газовия състав. От това, ако е необходимо, се инициират мерки за регулиране на кръвообращението, което е централно